Kamis, 22 November 2012

Surah Al-Fil (Gajah)

Makiyah, 5 ayat. Diturunkan sesudah surah Al-Kafirun

Alam tara kayfa fa'ala Rabuka biashäbil fil(i).
1. Tidaklah kamu lihat bagaimana Tuhanmu mengambil tindakan terhadap pasukak gajah ?

Alam yaj'al kaydahum fí tadil(a)
2. Bukanlah Dia menjadikan tipu daya mereka sia sia ?.
Wa arsala'alayhim tayran abäbil(a)
3. dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.

Tarmihim bihijäratim min sijil(n)
4. yang melempari mereka dengan batu yakg terbakar.

Faja'alahum ka'asfim ma'kúl(in)
5. maka mereka dijadikan-Nya seperti daun yang dimakan (ulat).