Sabtu, 24 November 2012

Surah Al-Qariah (Hari Kematian)

Makkiyah, 11 ayat, Diturunkan sesudah surah Al-Qurairasy

Bismillahir Rahmanir rahim
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Al-qäri' ah (al-qäri'atu).
1. Hari Kiamat

Mal qäri'ah (qäri' atu).
2. apakah hari kiamat itu ?

Wa mä adräka mal qäri' ah (qari'atu).
3. Tahukah kamu, apakah hari Kiamat itu?

Yauma yakünun näsu kalfaräsyil mabsüs(i)
4. yaitu hari, dimana seluruh manusia seperti kupu kupu yang bertebaran,

Wa takünul jibalu kal-ihnil manfaüsy(i).
5. dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

Fa-ammä man saqulat mawäzinuh(ü)
6. Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikanya.

Fahuwa fi 'isyatir rädiyah (rädiyatin).
7. Maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan

Wa ammä mankhaffat mawäzinuh(ü).
8. Dan dadapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikanya.

Fammuhü häwiyah (häwiyatun).
9. maka tempat kembalinya adalalah neraka Hawiyah.

Wa mä adraka mähiyah.
10. Dan tahukah kamu, apakah Hawiyah iu?

Närun hämiyah (hämiyatun)
11. (Yaitu) api yang sangat panas.